Obwieszczenie AU.6733.4.2011.2012 z dnia 02.04.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2011.2012 z dnia 02.04.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 5/2011 z dnia 03.06.2011r. (sprawa nr AU.7331.WZCP.4.2011) o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH NR 792/30, 3622/4, 3623/3, 790/7, 789/17 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 784/6, AM-20, OBRĘB PLESZEW.”

Pobierz - format pdf