Wystąpienie pokontrolne NIK -LPO-4100-01-06/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej "kontrolę powiązań budżetu Miasta i Gminy Pleszew z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r"

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf