Zawiadomienie GK.6220.6.4.2012 z dnia 16-04-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.6.4.2012 z dnia 16-04-2012r. dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Marszew - Prokopów

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf