Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2012 (pobierz pdf)