GK.6220.14.3.2012 - Postanowienie z dnia 21-05-2012r.

GK.6220.14.3.2012  - Postanowienie z dnia 21-05-2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowości Kowalew ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej.

Pobierz - format pdf