GK.6220.8.3.2012 - postanowienie z dnia 23-05-2012 r.

GK.6220.8.3.2012  - Postanowienie z dnia 23-05-2012 r w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-socjalnego stosownie do wszczętego postępowania na wniosek firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz - format pdf