Uchwała SO-0954/43/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r.

Uchwała SO-0954/43/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf