GK.6220.8.5.2012 - zawiadomienie z dnia 23-05-2012 r.

GK.6220.8.5.2012  - zawiadomienie z dnia 23-05-2012 r w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-socjalnego stosownie do wszczętego postępowania na wniosek firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz - format pdf