Zarządzenie Nr 54/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 54/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2012r. w sprawie:przyznania dotacji  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2012r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf