Obwieszczenie AU.6733.4.2011.1012 z dnia 05.06.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2011.1012 z dnia 05.06.2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 5/2011 z dnia 03.06.2011r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH NR 792/30, 3622/4, 3623/3, 790/7, 789/17 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 784/6 AM-20 OBRĘB PLESZEW.

Pobierz - format pdf