Zawiadomienie GK 622.7.4.2012 z dnia 12-06-2012r.

Zawiadomienie GK 622.7.4.2012 z dnia 12-06-2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na terenie FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf