Zarządzenie Nr 40/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz tekst sprawozdania- format pdf

Pobierz tekst inforacji o stanie mienia - format pdf