Załącznik do uchwały XIX/116/2004 sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003

Budżet oraz komentarz znajduje się w dokumentach w formacie *.xls oraz *.pdf
 
Uwagi wstępne
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Zadania inwestycyjne
Dotacje celowe i zadania zlecone
Stan finansów miasta i gminy Pleszew
Budżet 2003 (*.xls)