Zarządzenie Nr 56/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 56/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: powołania Komisji oceniającej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf