Zarządzenie Nr 60/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 60/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia kontroli

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf