Uchwała SO-0953/42/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 6 czerwca2012r.

Uchwała SO-0953/42/3/KA/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2012r.. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011r.

Pobierz tekt uchwały - format pdf