Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012r.

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf