Ogłoszenie z dnia 18-06-2012r.

Ogłoszenie z dnia 18-06-2012r.: oferta Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "DOM" 63-325 Kowalew, ul.Kościelna 12 na realizację zadania publicznego "Organizacja obozu profilktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf