Zarządzenie Nr 71/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 71/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf