Zawiadomienie GK 6220.21.4.2012mk z dnia 05-07-2012r.

Zawiadomienie GK 6220.21.4.2012mk z dnia 05-07-2012r.w sprawie przeprowadzenia, na wniosek firmy ANDREA, oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Pobierz - format pdf