Zawiadomienie GK 6220.21.6.2012 z dnia 19-07-2012r.

Zawiadomienie GK 6220.21.6.2012 z dnia 19-07-2012r. o wydaniu decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Pobierz - format pdf