Zarządzenie Nr 61/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 61/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 110/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011 roku w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf