Zarządzenie Nr 62/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf