Zarządzenie Nr 63/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf