Zarządzenie Nr 74/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 74/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: powołąnia Komisji do przeprowadzania rokowań.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf