Ogłoszenie AU.6721.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie AU.6721.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań  w Pleszewie

Pobierz - format pdf