Obwieszczenie AU.6733.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn(Dz) 90/63PE W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GM. PLESZEW (w ulicach Chrobrego, Cegielnianej, Fabrycznej).

Pobierz - format pdf