Obwieszczenie AU.6733.9.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KOWALEWIE WZDŁUŻ SZOSY JAROCIŃSKIEJ, GM. PLESZEW

Pobierz - format pdf