Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (TRANSFORMATOR, STACJA POMIAROWO-ROZLICZENIOWA), BUDOWA LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3/2, 2/3, AM-11, OBRĘB PIEKARZEW GM. PLESZEW.

Pobierz - format pdf