Decyzja GK 6220.22.4.2012 z dnia 16.08.2012

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf