Zawiadomienie GK.6220.25.5.2012 z dnia 21-08-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.25.5.2012 z dnia 21-08-2012r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Rozbudowie hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną" zlokalizowanej w m. Korzkwy, Szosa Jarocińska, gm. Pleszew z wniosku firmy "HOME TEXTIL" postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pobierz dokument - format pdf