Ogłoszenie z dnia 12-09-2012r.

Ogłoszenie z dnia 12-09-2012r. o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kowalewie przy ul. 24 Stycznia tj. dz. Nr 271 o pow. 0,0504 ha,przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf