Obwieszczenie AU.6733.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWYCH NN WRAZ Z BUDOWĄ ZŁĄCZY KABLOWO – POMIAROWYCH PRZYŁĄCZONYCH DO ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI, GM. PLESZEW"

Pobierz - format pdf