Zawiadomienie GK.6220.22.7.2012 z dnia 17-09-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.22.7.2012 z dnia 17-09-2012 w związku z wnioskiem inwestora DOMREL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół Elektrowni Wiatrowych Pleszew" o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz dokument - format pdf