Zarządzenie Nr 80/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: Zamiany Zarządzenia Nr 73/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2012r.w sprawie powołaia Komisji Egzaminacyjnej dl nauczycieli ubiegajacyh się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf