Zarządzenie Nr 83/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 83/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć na I półrocze 2012 r. wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Pobierz załącznik do zarządzenia - format pdf