Zarządzenie Nr 88/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2012r.

Zarządzenie Nr 88/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielnie zamówienia publicznego.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf