Zarządzenie Nr 91/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2012r.

Zarządzenie Nr 91/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/vi/2011 w sprawie podziału środków i zasad finasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf