Zarządzenie Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012r.

Zarządzenie Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf