Ogłoszenie nr 387906-2012 z dnia 09.10.2012r

Ogłoszenie nr 387906-2012 z dnia 09.10.2012r -Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 18.10.2012r - format pdf