Obwieszczenie AU.6730.161.2012 z dnia 10 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2012 r. o możliwości zapozanania się i wypowiedzenia co do zebranych w postępowaniiu administracyjnym dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (TRANSFORMATOR, STACJA POMIAROWO-ROZLICZENIOWA), BUDOWA LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3/2, 2/3, AM-11, OBRĘB PIEKARZEW GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf