Zarządzenie Nr 101/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r.

Zarządzenie Nr 101/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 października 2012r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf