Zarządzenie Nr 102/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 października 2012r.

Zarządzenie Nr 102/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 października 2012r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf