Obwieszczenie AU.6733.9.2012 z dnia 01 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2012 z dnia 01 października 2012 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KOWALEWIE WZDŁUŻ SZOSY JAROCIŃSKIEJ, GMINA PLESZEW”.

Pobierz dokument - format pdf