Obwieszczenie AU.6733.8.2012 z dnia 1 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2012  z dnia 1 października 2012 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN (Dz) 90/63PE W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GMINA PLESZEW”.

Pobierz dokument - format pdf