Zawiadomienie GK.6220.35.6.2012 z dnia 10-10-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.35.6.2012 z dnia 10-10-2012 r. o wydaniu decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "rozbudowie poprzez dobudowę wiaty magazynowej do istniejącej wiaty magazynowej" na terenie firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf