Zarządzenie Nr 109/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2012r

Zarządzenie Nr 109/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2012r w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf