Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012 po kontroli przeprowadzonej w III kwartale br. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

pobierz dokument - format pdf