Zawiadomienie GK.6220.49.2.2012 z dnia 12-11-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.49.2.2012 z dnia 12-11-2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf