Decyzja GK.6220.42.7.2012 z dnia 08-11-2012 r.

Decyzja GK.6220.42.7.2012 z dnia 08-11-2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW w obrębie miejscowości Korzkwy na działce o numerze ewidencyjnym 122/2 obręb Korzkwy wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz drogi dojazdowej prowadzącej do elektrowni wiatrowej i placu manewrowego przy elektrowni wiatrowej.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf